สิทธิกำลังพล
สวัสดิการภายใน นย.
กระดานข่าวและรับฟังความคิดเห็น
Web Counter
Hit Counter
จำนวนผู้เข้าชม
วารสารนาวิกโยธิน
กิจกรรมหน่วย
การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้ดูแลระบบ  ร.ท.ปริวุทธ  โต๋ววากุล
กองกำลังพล กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี 20180      โทรฯ 61170 , 0 3833 4271
 
เมื่อ 12 ม.ค.60  กพ.นย. จัดทัศนศึกษาและดูงาน
ณ ศฝท.ยศ.ทร.  ......คลิ๊ก.....
เมื่อ 10 ม.ค.60  พระครูอุดมธรรมาภรณ์  วัดเทพประสาท
บรรยายธรรม ตามโครงการอบรมศีลธรรม และการปฏิบัติธรรม
ของเยาวชนและครอบครัว
ณ ศาสนสถานหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินฯ   ....คลิ๊ก.....
เมื่อ 7 - 9 ก.พ.60  กพ.นย. จัดสัมมนาการจัดทำแผนงาน
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2561
ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จว.นครนายก   ....คลิ๊ก.....
สาระน่ารู้
ผู้บังคับบัญชา
เมื่อ 20 ธ.ค.59  กพ.นย. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การดำเนินงานเกี่ยวกับกิจการปลดหนี้สิน
ณ ห้องประชุม 3 บก.นย.  ....คลิ๊ก.....
เมื่อ 19 พ.ย.59  กพ.นย. จัดกิจกรรมการบรรยายความรู้
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการเงิน 
โดย น.อ.ปิยะศักดิ์  นิลนิมิตร ผอ.กลก.สลก.ทร.
ให้กับ นรจ.นย.   ณ หอประชุม นย.  ....คลิ๊ก.....
เมื่อ 16 พ.ย.59  กพ.นย. จัดกิจกรรมการบรรยายความรู้
เรื่องเวชศาตร์การกีฬา  ณ อาคาร มะรีน HALL  ....คลิ๊ก.....

วันนี้ในอดีต
17 ม.ค.2584  ยุทธนาวีเกาะช้าง
                     (Clip)

      

17 ม.ค.2249   วันเกิด เบนจามิน แฟรงคลิน รัฐบุรุษและนักประดิษฐ์ชาวอเมริกัน
                   

งานสารบรรณ