สิทธิกำลังพล
สวัสดิการภายใน นย.
กระดานข่าวและรับฟังความคิดเห็น
Web Counter
Hit Counter
จำนวนผู้เข้าชม
วารสารนาวิกโยธิน
กิจกรรมหน่วย
การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้ดูแลระบบ  ร.ท.ปริวุทธ  โต๋ววากุล
กองกำลังพล กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี 20180      โทรฯ 61170 , 0 3833 4271
 
เมื่อ 24 ม.ค.61 กพ.นย. จัดวิทยากรบรรยายธรรม
ตามโครงการการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ของกำลังพล ณ หอประชุม นย.   ....
คลิ๊ก.....
สาระน่ารู้
ผู้บังคับบัญชา

วันนี้ในอดีต
17 ม.ค.2584  ยุทธนาวีเกาะช้าง
                     (Clip)

      

17 ม.ค.2249   วันเกิด เบนจามิน แฟรงคลิน รัฐบุรุษและนักประดิษฐ์ชาวอเมริกัน
                   

งานสารบรรณ
เมื่อ 13 ก.พ.61 กพ.นย. จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
ตามโครงการการการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการปกครอง
ณ ห้องประชุม บก.นย.1   ....
คลิ๊ก.....
เมื่อ 13 ก.พ.61 กพ.นย. จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถนะทางกาย
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล
ณ สนามหน้า บก.นย.
และ สนามฟุตบอล ศฝ.นย.  ....
คลิ๊ก.....